Pan Pařez Jaromil a přátelé

Jsem zpívající pařez Jaromil, se mnou
moji přátelé a toto je náš příběh :

Začíná a končí uprostřed zimy, kdy se krajina přikryje bílou přikrývkou. Chlad vše zpomalí a příroda jakoby se ponořila do věčného spánku.

V jednom hlubokém lese v Jizerských horách, tam na severu Čech se ale nachází malá tajemná mýtinka. Zde se při prvních paprscích slunce probouzí skupinka přátel.

Každý rok slaví přicházející jaro, které se sem díky kouzelnému prastarému pařezu Jaromilovi nikdy nepřestává vracet. Vše se na jaře rodí, v létě raduje, na podzim připravuje ke spánku, v zimě usne.

Každé období je malým svátkem života, tak jako zima je svátkem spánku a zastavením se, tak jaro je dalším novým začátkem a skokem dále.
Točící se kruh Času...

Nejlepší je, když ho sdílíme spolu s našimi blízkými a přáteli,
které máme rádi.

Mr.Stump Jaromil & Friends

This is me, singing stump Jaromil (Springlover),
my friends and this is our story:

It begins and ends in the middle of winter, when land is covered by white blanket. Cold slows everything down and nature seems to fall into eternal sleep.

There is a deep forest in Jizera mountains in the north of Bohemia, where you can find a little mysterious glance. Here, at the first rays of sun, awakens a group of friends.

Each year they celebrate coming spring, which never stops returning thanks to very old stump Jaromil. Everything is born in spring, cheers up in summer, prepares to sleep in autumn, takes a nap in winter.

Every season is a little celebration of life, as winter is feast of sleep and stopping, as spring is another new beginning and next step.
The spinning circle of time...

The best way is to share it together with our relatives and friends,
who we love.

3D INTERAKTIVNÍ VERZE / 3D INTERACTIVE VERSION :


POSTUP VÝROBY / MAKING of :follow me :)

www.3dartist.info | Czech Republic - Prague
© 12 / 2018

Licence Creative Commons